середа, 10 червня 2020 р.

Для групи Є 21 Урок 42

Тема. Цитоплазматична спадковість.
Перегляньте відео "Цитоплазматична спадковість"
Опрацювати конспект, дати відповіді на запитання в кінці викладеного матеріалу (усно). 
§ 36 (стор. 147-148), дати письмові відповіді на запитання:
1. Чому мітохондрії та хлоропласти називають напівавтономними органелами? 
2. Які функції притаманні мітохондріям і пластидам?
3. Яким шляхом відбувається розиноження мітохондрій?
4. Від кого з батьків дитина отримує мітохондріальні гени?
5. На що впливає розлад роботи мітохондрій?
6. Дайте означення поняття цитоплазматичне успадкування.
7. Чим відрізняється успадкування ядерних і позаядерних генів?
8. У чому полягає біологічна роль цитоплазматичної спадковості?

Відповіді надіслати електонною поштою kapitanop66@gmail.com
За вибором підготувати презентацію, буклет або Google-тест з даної теми.
Готуємось до тематичного оцінювання.
Тематичне оцінювання.
Пройдіть тест.     

четвер, 4 червня 2020 р.

Для групи Є 21 Урок 41

Тема. Закономірності зчепленого зі статтю успадкування.
Д/з: переглянути презентацію і дати відповіді на питання в зошиті:
1. Від чого залежить стать майбутньої особини коловертки?
2. Про які захворювання, повязані зі зчепленим успадкуванням ви дізналися?
3. Хто досліджував явище успадкування, зчепленого зі статтю?
Опрацювати тему підручника  О.А. Андерсон, Біологія і екологія  10 клас. 
§ 35 (стор. 144-146), дати письмові відповіді на запитання 4,5 в кінці параграфа.
Виписати в зошит терміни та поняття.
Записати алгоритм розв'язування задачі на стор. 145 рис. 163. Успадкування рецесивної ознаки, зчепленою зі статтю.

середа, 3 червня 2020 р.

Для групи Є 21 урок 40

Тема. Зчеплене успадкування ознак.
Опрацювати тему підручника  О.А. Андерсон, Біологія і екологія  10 клас. 
§ 35 (стор. 141-144), дати письмові відповіді на запитання в кінці параграфа.
Виписати  в зошит рис. 156. Схеми схрещувань, які проводив Т. Морган.
Дайте письмові відповіді на запитання:
1. Що таке кросинговер?
2. Від чого залежить ймовірність того, що кросинговер відбудеться між двома конкретними генами?
Перегляньте відео, яке допоможе вам засвоїти новий матеріал.
Створити за вибором буклет або презентацію про видатного американського вченого-генетика Томаса Моргана.

четвер, 28 травня 2020 р.

Для групи Є 21 Урок 39

Тема. Неменделівське успадкування ознак
Користуючись підручником (параграф 34, стор 135-140) занотуйте терміни та поняття з даної теми в зошиті.
Підручник  https://history.vn.ua/pidruchniki/anderson-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/41.php
Перегляньте відео, запишіть терміни: кододомінування, комплементарність, епістаз, полімерія.
Складіть конспект уроку:
Дата.
Тема.
Обов'язкові записи (нижче):
Закони Менделя справедливі для успадкування не всіх ознак. Для них необхідне дотримання низки умов. 
По-перше, один ген повинен визначати одну певну ознаку з двома альтернативними станами.
По-друге, локуси досліджуваних генів повинні розташовуватися в різних нестатевих хромосомах. 
По-третє, білкові продукти аналізованих генів не повинні суттєво взаємодіяти між собою. Кожний з перелічених пунктів має низку винятків, що призводять до відхилень від установлених Менделем чисельних характеристик успадкування. Їх називають неменделевським успадкуванням ознак.
Неповне домінування (розкрити зміст).
Множинна дія генів (розкрити зміст).
Пенетрантність генів (розкрити зміст).
Хто з найвідоміших людей мав захворювання синдром Марфана?
Підготуйте презентацію або в іншій формі опрацюйте матеріал даної теми.

Роботи надіслати на електронну пошту kapitanop66@gmail.com                                                      

середа, 27 травня 2020 р.

Для групи Є21 Урок 38

  Тема. Аналізуюче схрещування. Менделівські ознаки людини.
Користуючись підручником (параграф 33, стор 133-134) занотуйте терміни та поняття з даної теми в зошиті.
Переглянньте відео, запишіть в зошит схему: рис.146. Принцип проведення аналізуючого схрещування.
Підручник  https://history.vn.ua/pidruchniki/anderson-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/40.php 
Дайте відповіді на запитання:
1. Для чого використовується аналізуюче  схрещування?
2. Наведіть приклади менделевського успадкування ознак у люди.
Підготуйте презентацію з даної теми.
Роботи надіслати на електронну пошту kapitanop66@gmail.com                                                      

четвер, 21 травня 2020 р.

Для групи Є 21 Урок 37

Тема. Гібридологічний метод. Закономірності, відкриті Менделем.
Користуючись підручником (параграф 33) занотуйте терміни та поняття з даної теми в зошиті.
Підручник  https://history.vn.ua/pidruchniki/anderson-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/40.php     
Перегляньте відео, яке пояснює закони Г. Менделя, 
відео "Хто такий Мендель?" , 
"Третій закон Менделя"  , 
"Дигібридне схрещування" . 
Складіть по три запитання до кожного відео. 
Підготуйте презентації в яких будуть обгрунтовані відповіді з малюнками, фото на складені запитання.
        Роботи надіслати на електронну пошту kapitanop66@gmail.com                                                      

понеділок, 18 травня 2020 р.

Для групи Є 31 Економіка Урок 16

Тема. Підприємницька діяльність. Функції підприємця. Доход і ризик у підприємництві.
            1. Дайте визначення поняття «підприємництво».
У Господарському кодексі України зазначається, що «підприємницька діяльність (підприємництво) — це систематична, на власний ризик діяльність по виробництву товарів, послуг із метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими в порядку, встановленому законодавством».

Підприємницька діяльність — це інноваційна діяльність. Підприємці постачають на ринок нові товари або послуги, відкривають нові ресурси (або використовують старі на новий лад), сприяють розвитку нових технологій, створюють нові ринки, реорганізують існуючі підприємства. Таким чином, підприємець виконує чотири функції, властиві саме цьому виду діяльності: ресурсну, управлінську, інноваційну та ризикову.
2. Випишіть в зошит чотири функції підприємця.(Використовуйте підручник)
3. Які якості властиві сучасному підприємцю?
Підприємці — це люди, що живуть за принципом: «Можеш — зроби». Психологи стверджують, що підприємці готові взяти на себе відповідальність за допущені помилки, так само, як і винагороду за досягнені успіхи. Вони ніколи не ставляться до невдачі як до фіналу, а лише як до набутого досвіду, на якому ґрунтуватиметься подальший успіх.
Багато людей вважають, що єдиною метою підприємця є отримання прибутку, але це не так. Відомий американський економіст Йозеф Шумпетер (1883—1950) стверджував, що підприємець — це людина особливого складу. На його думку, прибуток для нього є лише символом успіху, а найголовніше — стати на незвіданий шлях, далекий від усталених рішень.
Практична мета підприємництва — отримання не просто прибутку, а прибутку особливого роду — підприємницького доходу.
Підприємницький дохід — це частина прибутку від підприємницької діяльності, яку одержують самі підприємці. Важливо пам’ятати, що це свого роду плата за реалізацію унікальних людських здібностей, здатність підприємця найефективніше поєднати сучасні чинники виробництва, спонукати до ефективної діяльності колектив працівників та розвивати виробництво на ризиковій, інноваційній основі. 
Отримання доходу у підприємництві завжди супроводжується ризиком. 
Що ж слід розуміти під сутністю ризику в бізнесі? 
Ризик — це небезпека втрати повністю або частково ресурсів або доходу. Зокрема, підприємницький ризик проявляється через невизначеність в отриманні майбутнього доходу від основної діяльності, тобто прибутку. 
Ризик безпосередньо пов’язаний із витратами. 
Види витрат від ризику класифікують таким чином: 
1) матеріальні — витрати матеріальних об’єктів у натуральному виразі (устаткування, матеріалів, палива, енергії, продукції); 
2) фінансові — пряма грошова шкода (штрафи, додаткові податки, витрати цінних паперів, грошових коштів); 
3) витрати часу (невчасний вихід на ринок, збільшення тривалості виробничого циклу та ін.); 
4) особливі — нанесення шкоди здоров’ю і життю людей, природному середовищу, престижу фірми тощо. 
На практиці часто ризики стають причиною банкрутства підприємств. За практикою, 70-80 % нових підприємств припиняють діяльність наприкінці другого року існування.

 Творчі завдання:
         Використовуючи інтернет-ресурси, знайди і прочитай короткі історії успішного бізнесу. Визнач, що спонукало цих людей створити свій успішний бізнес. Подумай, чи важливий вік засновника успішного бізнесу.
Творче завдання оформіть у вигляді презентації.
Надішліть виконані завдання електронною поштою kapitanop66@gmail.com
Підготуватися до Підсумкового заняття, повторити попередній матеріал.Для групи Є 31 Біологія Урок 83

Тема. "Біологічні адаптивні ритми організмів"
Опрацювати тему підручника: П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, параграф 27, стор.162 -166.
Дати письмові відповіді в зошиті на запитання в кінці параграфу 1-6, виписати терміни які позначені жирним шрифтом.
Перегляньте презентацію, виконайте вправу - слайд 4.
Тематичне оцінювання: "Директорська контрольна робота".

БiлоцеркiвВода

Роботи надіслати на електронну пошту kapitanop66@gmail.com

четвер, 14 травня 2020 р.

Для групи П 25 Урок 70

Підсумковий урок.
3 клас
Увага! Обов'язково пройдіть тест "Директорська контрольна робота".

Для групи Є 21 Урок 36

Тема. Реалізація спадкової інформації: синтез білків і формування ознак.
Уважно перегляньте презентаціювідео "Синтез білка"відео "Синтез білка. Трансляція", зробіть нотатки.
Користуючись підручником (параграф 32), занотуйте терміни та поняття з даної теми в зошиті.
Дайте відповіді на запитання:
1. Що таке генетичний код? 
2. Поясніть властивості генетичного коду. 
3. Поясніть механізм трансляції. 
4. Як генетична інформація зумовлює формування ознак?
Підручник https://history.vn.ua/pidruchniki/anderson-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/39.php

Роботи надіслати на електронну пошту kapitanop66@gmail.com

вівторок, 12 травня 2020 р.

Для групи Є 31 Економіка Урок 15

Тема. Особливості ринку землі. Попит і пропонування землі. Земельна рента.
Випишіть в зошит поняття і терміни з теми, складіть конспект.
Дата.
Тема.
1. Що собою являє ринок землі?
2. Через які інструменти держава регулює земльні відносини?
3. Хто є суб'єктами права власності на землю?
4. Що собою являє оренда землі?
5. Що таке рента землі?
6. Визначте різницю в правах власників землі та орендарів у вигляді таблиці.

Права власника
на землю
Права орендаря
на землюНадішліть виконані завдання електронною поштою kapitanop66@gmail.com

Для групи П 35 Біологія Урок 46

Тема. Антропогеновий період.
Подивіться відео "Походження людини"
Перегляньте відео "Антропогенез", "Життя австралопітеків", "Походження та еволюція людини".
Поставте по три запитання до навчальних відео, дайте на них відповіді та запишіть до робочого зошита.
Опрацюйте презентацію "Еволюція людини". Проведіть усний самоконтроль знань за питаннями навчальної презентації (слайди 29,30).
Опрацюйте §44 (стор. 273-276) підручника  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас.
Оформіть конспект уроку:
Дата.
Тема. 
Опишіть основні події всіх періодів у вигляді таблиці:

Антропогеновий період
(розпочався 2,6 млн. років – триває по сьогоднення)
Плейстоценова епоха 
(розпочалася 2,6 млн. років – закінчилась 11тис. років тому)
Кліматичні умови
Групи організмів
Події

Голоценова епоха
(розпочалася 11тис. років  – триває по сьогоднення)
Кліматичні умови
Групи організмів
ПодіїВиконувати завдання можна у вигляді презентації.


Надішліть виконані завдання електронною поштою kapitanop66@gmail.com


Для групи Є 31 Біологія Урок 82

Тема. "Живі організми як середовище життя"
Поставте три запитання до навчального відео, дайте на них відповіді та запишіть до робочого зошита.
Опрацювати параграф 26 "Грунт та живі організми як середовище життя" підручника:  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, зі сторінки 159 - з абзацу "Організми як середовище життя" по сторінку 161.
Оформіть конспект уроку:
Дата.
Тема. 
Поняння і терміни.
Дати письмові відповіді в зошиті на запитання в кінці параграфу 3-7.
Підготувати за вибором: буклет, презентацію, малюнок (формат А4, фарбами).
Роботи надіслати на електронну пошту kapitanop66@gmail.com

пʼятниця, 8 травня 2020 р.

Для групи Є 21 Урок 35

Тема. Реалізація спадкової інформації: транскрипція та процесинг РНК.
Уважно перегляньте відео "Від ДНК до білків", про процеси транскрипції та трансляції, відео "Що таке хромосома?", запишіть висновки в зошит.
Користуючись підручником (параграф 31) занотуйте терміни та поняття з даної теми в зошиті.
Оформіть конспект уроку:
Дата.
Тема.
Поняття і терміни.
Дайте письмові відповіді на запитання:
1. Що таке транскрипція?
2. Складіть схему (рис. 129. Процеси реалізації генетичної інформації)
3. Опишіть типи РНК та їхні функції.
4. Поясніть механізм транскрипції.
Підготувати презентацію або повідомлення"«Які особливості будови генів еукаріотичної клітини?», використовуючи інтернет-джерела."
Роботи надіслати на електронну пошту kapitanop66@gmail.com

Для групи П 35 Урок 45

Тема. Еволюційні події кайнозойської ери. 
Перегляньте презентацію "Кайнозойська ера".
Опрацюйте надану інформацію, складіть конспект, запишіть його до робочого зошиту.
Опрацюйте §44 (стор. 268- 273) підручника  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас.
Оформіть конспект уроку:
Дата.
Тема.
Опишіть основні події всіх періодів у вигляді таблиці:
Палеогеновий період
(розпочався 65 млн. років – закінчився 23 млн. років тому)
Палеоценова епоха 
(розпочалася 65 – закінчилася 56 млн. років тому)
Кліматичні умови
Групи організмів
Події

Еоценова епоха
(розпочалася 56 млн. років – закінчилася 34 млн. років тому)
Кліматичні умови
Групи організмів
Події:
Олігоценова епоха
(розпочалася 34 млн. років – закінчилася 23 млн. років тому)
Кліматичні умови
Групи організмів
Події

Неогеновий період
(розпочався 23  млн. років – закінчився 2,6 млн. років тому)
Міоценова епоха
(розпочалася 23 млн. років – закінчилася 5,3 млн. років тому)
Кліматичні умови
Групи організмів
Події

Пліоценова епоха
(розпочалася 5,3 млн. років – закінчилася 2,6 млн. років тому)
Кліматичні умови
Групи організмів
ПодіїВиконувати завдання можна у вигляді презентації.

Надішліть виконані завдання електронною поштою kapitanop66@gmail.com

четвер, 7 травня 2020 р.

Для групи П 25 Урок 69

Тематичне оцінювання.
Тест на перевірку знань за ІІ семестр.

Для групи П 25 Урок 68

Тема. Чинники, що впливають на ріст і розвиток людини.
Перегляньте відео, запишіть відповіді на запитання:
1. Які чинники впливають на здоров'я людини?
2. Які наслідки цих чинників?
Опрацюйте презентацію, виконайте домашнє завдання.
Оформіть конспект уроку:
Тема.
Поняття і терміни.
Дайте письмові відповіді на запитання:
1. У чому полягає вплив спадкових чинників на ріст і розвиток організму?
2. Який вплив харчування на процеси росту та розвитку людини?
3. Опишіть роль психологічних чинників, виховання та навчання в розвитку дитини.
4. Яким чином алкоголь і нікотин впливають на розвиток плода?
Підготуйте за вибором (презентація, буклет, Google-презентація, повідомлення), використовуючи додаткові літературні джерела та інтернет-ресурси.
Роботи надіслати на електронну пошту kapitanop66@gmail.com

Для групи Є 31 Економіка Урок 14

Тема. Види та системи оплати праці.
Опрацювати § 49 підручника Економіка 10 клас Л. Крупська., конспект уроку, намалюйте схему (рис. 2.1 Форми та системи оплати праці)
Випишіть в зошит поняття і терміни з теми, складіть конспект.
Дата.
Тема.
Висновки:
1.      В Україні застосовують дві основні форми оплати праці: почасову та відрядну.
Почасову форму оплати праці застосовують у разі, коли вимірник результатів праці використовують кількість відпрацьованого часу, а відрядну — коли таким вимірником є кількість виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг). При відрядній формі оплати праці застосовують, як правило, норми виробітку та виробничі завдання, розраховані на основі норм часу.
2.      Основою організації оплати праці в Україні є тарифна система, що включає тарифні сітки,
тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики.


Надішліть виконані завдання електронною поштою kapitanop66@gmail.com

Для групи Є 21 Урок 34

Тема. Передавання генетичної інформації з покоління в покоління.
Перегляньте мультфільм про мейоз, відео "Мейоз" для засвоєння нового матеріалу.
Опрацювати параграф 30 підручника Андерсон О.А. Біологія і екологія, 10 кл.
Записати в зошиті терміни, поняття.
Оформіть конспект уроку:
Дата.
Тема.
Поняття і терміни.
Дайте письмові відповіді на запитання:
1. Як формується генотип наступного покоління?
2. Чому дочірній організм має гени, що притаманні обом батьківським організмам?
3. Поясніть біологічне значення гаплоїдного набору хромосом статевих клітин.
Підготувати презентацію "Мейоз - спосіб передачі спадкової інформації"
Роботи надіслати на електронну пошту kapitanop66@gmail.com

вівторок, 5 травня 2020 р.

Для групи П 35 Біологія Урок 44

Тема. Розвиток життя протягом мезозойської ери.
Перегляньте відео "Тріасовий період""Ароморфози в еволюції тваринного світу", "Як з'явилися динозаври", "Крейдяний період ч. 1""Крейдяний період 2 ч.".
Опрацюйте надану інформацію, складіть конспект, запишіть його до робочого зошиту.
Опрацюйте §43 (стор. 261- 267) підручника  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас.
Оформіть конспект уроку:
Дата.
Тема.
Опишіть основні події всіх періодів у вигляді таблиці:
Тріасовий період
(розпочався 248 – закінчився 206 млн. років тому)
Кліматичні умови
Групи організмів
Події

Юрський період
(розпочався 206 – закінчився 144 млн. років тому)
Кліматичні умови
Групи організмів
Події:
Крейдяний період
(розпочався 137 – закінчився 65 млн. років тому)
Кліматичні умови
Групи організмів
ПодіїВиконувати завдання можна у вигляді презентації.
Надішліть виконані завдання електронною поштою kapitanop66@gmail.com