четвер, 30 квітня 2020 р.

Для групи Є21 урок 33

Тема. Зберігання генетичної інформації в клітинах.
Перегляньте відео "Будова клітини", уважно прослухайте з яких структур складається ядро клітини, замалюйте в зошиті та підпишіть компоненти ядра (рис. 122 підручника). 
§ 29 (стор. 117-120), дати письмові відповіді на запитання:
1. Дайте означення понять геном, ген, каріотип.
2. В якій органелі клітини зберігається більшість спадкової інформації?
3. Опишіть структуру гена.
4. Що таке структурні та регуляторні гени?
5. Чому каріотип є одним з критеріїв виду?
6. У чому особливість геному та хромосомного набору людини
7. Порівняйте організацію геному прокаріотичної та еукаріотичної клітини у вигляді таблиці.
Використовуйте інтернет ресурси..
Перевір себе: вправа "Ядро клітини". "Функції ядра", вправа "Знайдіть пару компонентам ядра", виконайте кросворд "Ядро еукаріотичної клітини", надішліть скриншот.
За вибором, підготувати презентацію з відповідями на запитання, буклет або Google-тест з даної теми.
Відповіді надіслати електонною поштою kapitanop66@gmail.com

Для групи П 25 Урок 67

Тема. Онкогенні фактори та онкологічні захворювання.
Перегляньте відео.
Опрацювати параграф 51 стор. 201-204  підручника  О.А. Андерсон, Біологія і екологія  10 клас.
Оформіть конспект уроку:
Тема.
Поняття і терміни.
Дайте письмові відповіді на запитання:
1. Дайте означення поняття онкологічні захворювання.
2. Поясніть механізми виникнення онкологічних захворювань.
3. Схарактеризуйте онкогенні фактори.
Підготуйте за вибором (презентація, буклет, Google-презентація, повідомлення), використовуючи додаткові літературні джерела та інтернет-ресурси.
Роботи надіслати на електронну пошту kapitanop66@gmail.com


Для групи П 25 Урок 66

Тема. Трансплантація тканин та органів.
Перегляньте відео "Регенерація органів і тканин. Трансплантація". згадайте тему "Регенерація тканин", закрпіть отриманні знання.
10 хвилина 19 сек. починається тема "Трансплантація"
Опрацюйте презентацію , дайте відповіді на запитання в зошиті:
1. Укажіть прізвище науковця який започаткував експерементальну транслантацію.
2. Хто здійснив першу в світі трансплантацію?
3. Хто розробив пересадку рогівки ока?
4. Які напрямки транспланталогії існують в цій галузі?
5. В чому полягає головне завдання трансплантології?
Оформіть конспект уроку:
Тема.
Поняття і терміни.
Дайте письмові відповіді на запитання:
1. Дайте означення поняття трансплантація.
2. Що таке трансплантація тканин та органів? Які її перспективи?
3. Перегляньте відео "Транслантація в Україні", висловіть свою думку.
4. Схарактеризуйте правила біологічної етики в трансплантологи та обґрунтуйте власне ставлення щодо цих правил.
Підготуйте за вибором (презентація, буклет, Google-презентація) повідомлення про проблеми трансплантації тканин та органів в Україні та світі, використовуючи додаткові літературні джерела та інтернет-ресурси.
Роботи надіслати на електронну пошту kapitanop66@gmail.com


Для групи Є 31 Економіка Урок 11

Тема. Сутність грошей. Зміст засобу обігу, платежу, мір вартості та засобу нагромадження. Види грошей.
Випишіть в зошит поняття і терміни з теми, складіть конспект.
Дата.
Тема.
1. Що таке гроші?
2. Які функції вони виконують?
3. За якою формулою здійснюється процес товарно-грошового обміну?
4. Що таке світові гроші?
5. Визначте, які функції виконують гроші в наведених ситуаціях. 1) Підприємство «Омега» виплатило заробітну плату працівникам. 2) Іваненко зайшов у магазин електроніки й дізнався, що телевізор коштує 2500 грн. 3) Іваненко щомісячно зі своєї заробітної плати відкладав по 500 грн із метою придбати новий телевізор. 4) Сім’я Іваненків придбала телевізор, сплативши його вартість готівкою. 5) Підприємство «Омега» поставило 10 електролічильників фермерському господарству «Дари ланів» в обмін на 12 ящиків картоплі й овочів.

Для групи А 28 Урок 43

Тема. Поняття про мінливість. Спадкова мінливість
Опрацювати відео "Спадкова мінливість", дайте відповіді на запитання:
1. Як виникають спонтанні та індуковані мутації?
2. Де виникають соматичні та генеративні мутації?
3. Яка дія на організм летальних, сублетальних і нейтральних мутацій?
4. З чим пов'язані геномні мутації? Що таке поліплодія?
5.  З чим пов'язані хромосомні мутації? 
6.  З чим пов'язані генні мутації? 
7. Яке значення мутаційної мінливості?
§ 37 (стор. 149-154), дати письмові відповіді на запитання:
1. Дайте означення понять комбінативна мінливість, мутаційна мінливість, мутації.
2. Що таке мутагени?
3. Які впливи навколишнього середовища вважають мутагенами? Поясніть наслідки мутацій для організму.
4. Які фактори захисту від мутацій?
5. Як ви вважаєте: чому шкідливі мутації виникають частіше за корисні?
За вибором, підготувати презентацію з відповідями на запитання, буклет або Google-тест з даної теми.
Відповіді надіслати електонною поштою kapitanop66@gmail.com

вівторок, 28 квітня 2020 р.

Для групи Є 31 Біологія Урок 79

Тема. Наземно-повітряне середовище життя.
Перегляньте презентацію "Різноманітність середовищ життя", яке допоможе дати відповіді на запитання.
Опрацюйте параграф 25 підручника Балан П.Г., Вервес Ю.Г. Біологія 11.кл. стор. 151-155.
Дайте відповіді в зошиті на запитання:
1. Що таке середовище життя?
2. Як світло впливає на живі організми?
3. Як впливає температура на стан живих організмів?
4. Що означає анабіоз?
5. Які види терморегуляції є у живих організмів?
6. Наскільки вологість впливає на регуляцію життєвих процесів живих організмів?
7. Який газовий склад повітря та як його зміна може впливати на стан живих організмів?
Складіть кросворд в зошиті, або виконайте кросворд використовуючи  learningapps.org з даної теми.
Роботи надсилайте електронною поштою kapitanop66@gmail.com

Для групи П 35 Біологія Урок 41

Тема. Сучасні уявлення про фактори еволюції: синтез екології та еволюційних поглядів.
Перегляньте відео для кращого засвоєння теми уроку.
Опрацюйте §40 (стор. 238-244) підручника  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас.
Оформіть конспект уроку:
Дата.
Тема.
Випишіть поняття і терміни, даючи відповіді на запитання:
1. Що таке фактори еволюції? 
2. Що таке елімінація?
3. У чому суть гіпотези неокатастрофізму? Хто є засновником цієї гіпотизи?
4. На чому базується гіпотеза нейтральності молекулярної еволюції? Хто її автор? 
5. Які вчені також дослідили цю гіпотезу та дійшли таких самих висновків, що її автор?
6. У чому полягає  гіпотеза сальтаціонізму?
7. Які основні положення перерваної рівноваги?
8. У чому суть гіпотези адаптивного компромісу?
9. Порівняння природного і штучного добору. Заповніть таблицю.

Властивості
Тип добору
Природний
Штучний
1.
Джерело еволюційних змін


2.
Причина3.
Рушійна сила4.
Які форми зберігаються?


5.
Які форми елімінуються?


6.
Наслідки добору
Конспект уроку можна оформити у вигляді презентації.
Надішліть виконані завдання електронною поштою kapitanop66@gmail.com

Для групи П 35 Екологія Урок 16

Тема. Нормування антропогенних навантажень.
Опрацювати презентаціюзанотувати в зошит терміни і поняття.
Підготуватися до тематичного оцінювання.
Опрацювати § 16 підручника Екологія 11 к.л. Л.П. Царик
Створити вправу learningapps.org з даної теми.
Роботи надсилайте електронною поштою kapitanop66@gmail.com


Для групи П 35 Біологія Урок 41

Тема. Сучасні уявлення про фактори еволюції: синтез екології та еволюційних поглядів.

Для групи П 35 Біологія Урок 39

Тема. Макроеволюційні процеси.
Перегляньте відео "Макроеволюція", запишіть в зошиті: 
Дата.
1. Правило необоротності еволюції, його автора; 
2. Правило прогресивної спеціалізації, його автора;
3. Правило походження від неспеціалізованих предків та його автора.
4. Правило посиленння інтеграції біологічних систем, його автора.
5. Терміни: монофілія, конвергенція, неотенія.
Опрацюйте §39 (стор. 229-234) підручника  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас.
Оформіть конспект уроку:
Дата.
Тема.
Випишіть поняття і терміни склавши табличку:

Назва процесу
Визначення
Приклади
МакроеволюціяДивергенціяАдаптивна  радіація


Біологічний  прогрес


Біологічний регрес


Ароморфоз


 
Загальна  дегенерація


Ідіоадаптація
Дайте відповідь на запитання:
1. Як здійснюється інтеграція живого на різних рівнях організації живої матерії?
Перейдіть за посиланням, розгляньте інтелект-карту, яка допоможе краще засвоїтити даний та попередній матеріал.
Перешліть виконані завдання електронною поштою kapitanop66@gmail.com


понеділок, 27 квітня 2020 р.

Для групи Є 31 Економіка Урок 10

Тема. Ціна ринкової рівноваги: зміст, графічне відображення.
Причини та наслідки неринкового ціноутворення.
Випишіть в зошит поняття і терміни з теми, складіть конспект.
Дата.
Тема.
Дайте відповіді в зошиті на запитання:
1. Що таке ринкова рівновага?
2. Що врівноважує точка ринкової рівноваги?
3. Чи можуть криві попиту й пропозиції не мати спільних точок, тобто не перетинатися?
4. Надійшла інформація про те, наприклад, що в поточному році неврожай какао. Проаналізуйте ситуації, які виникнуть унаслідок цього на ринках шоколадних цукерок, карамелі, джему для карамелі. Визначте чинники змін на цих ринках, покажіть зміни графічно та вкажіть зміну параметрів рівноваги.
5. Охарактеризуйте наслідки встановлення «цін стелі» і «цін підлоги».
6. Обґрунтуйте необхідність державного втручання в ціноутворення.
Перешліть виконані завдання електронною поштою kapitanop66@gmail.com

Для групи П 35 Екологія Урок 15

Тема. Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь. 
Опрацювати параграф 16 підручника Екологія 11 к.л. Л.П. Царик/
Опрацювати презентацію, записати в зошиті висновок.
Виконати практичну роботу користуючись посиланням для зразка - пункт ІV.
За вибором,  використовуючи Інтернет-ресурси, підготуйте буклет, презентацію, Google-тест або вправу learningapps.org з даної теми.
Роботи надсилайте електронною поштою kapitanop66@gmail.com

Для групи Є 31 Біологія Урок 78

Тема. Екологічні фактори та їхня класифікація. Закономірності дії екологічних факторів.
Опрацювати опорний конспект з теми, виписати в зошит терміни і поняття.
Перегляньте відео "Екологічні фактори"
Опрацюйте §24 (стор. 145-150) підручника  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас.
Оформіть конспект уроку:
Дата.
Тема.
Дати відповіді на запитання  в зошиті.
1) Які зміни екологічних факторів називають періодичними, а які — спрямованими?
2) Що таке адаптації і як вони виробляються?
3) Сформулюйте правило екологічної індивідуальності.
4) Дайте визначення закону оптимуму.
5) Опишіть явище взаємодії екологічних факторів.
Перешліть виконані завдання електронною поштою kapitanop66@gmail.com

Для групи П 35 Біологія Урок 40

Тема. Темпи еволюції.
Опрацюйте §39 (стор. 234-238) підручника  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас.
Оформіть конспект уроку:
Дата.
Тема.
Випишіть поняття і терміни, даючи відповіді на запитання:
1. Що таке темпи еволюції?
2. Від чого залежать темпи еволюції? Хто є автором цього дослідження?
3. Які погляди щодо темпів еволюції були помилковими?
4. Яке значення має біогеографія для розвитку еволюційного вчення?
5. Що таке ендеміки? Наведіть приклади.
6. Які причини вимирання видів?
Перегляньте відео про вимирання видів.
Перегляньте відео "Чи справді теорія еволюції дуже важлива?"- і ви дізнаєтесь про те, на що багато людей хочуть отримати відповіді.
Перешліть виконані завдання електронною поштою kapitanop66@gmail.com

пʼятниця, 24 квітня 2020 р.

Для групи П 35 Біологія Урок 38

Тема. Вид і його критерії. Видоутворення.
Перегляньте відео "Вид і видоутворення", "Видоутворення", запишіть в зошиті прізвища вчених, які зробили свій внесок у систематизацію виду.
Опрацюйте §38 (стор. 224-229) підручника  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас.
Оформіть конспект уроку:
Тема.
Випишіть поняття і терміни.
Опрацюйте презентацію, виконайте  самостійну роботу слайд 14.
Розглянути запропоновані екземпляри. Слон Індійський, Слон Африканський.
Знайти подібні і відмінні ознаки. Розробити критерії порівняння. 
Описати види за порівнюваними ознаками і зробити висновок про значення морфологічного критерію виду. 
Перешліть виконані завдання електронною поштою kapitanop66@gmail.com


Для групи П 35 Економіка Урок 35

Тематичне оцінювання. Підсумкова робота.
Пройдіть тест.

Для групи Є21 урок 32

Тема. Спадковість і мінливість. З історії відкриттів. Генетика як наука.
Перегляньте відео "Що таке ген?", "Звідки взялися гени?", "Що таке ДНК і як вона працює?"які допоможуть вам засвоїти новий матеріал.
Опрацювати тему підручника  О.А. Андерсон, Біологія і екологія  
10 клас. § 28 (стор. 115-116).
Дайте письмові відповіді на запитання:
1. Що таке спадковість?
2. Що таке мінливість?
3. Як звали вченого-генетика, який  використав гібридологічний метод?
4. Що досліджують  за допомогою генеалогічного аналізу? 
5. Замалюйте схему генеалогічного дерева.


Квадратики позначають чоловіків, кружечки - жінок. 
Темним кольором позначено людей з певною ознакою чи хворобою, успадкування якої досліджується.
6. З якою метою застосовують цитологічні методи?
7. Як застосовується метод молекулярної біології?
8. Чи потрібні людству методи генної інженерії? Відповідь обгрунтуйте.
Створити за вибором буклет або презентацію за даною темою.
Надіслати електронною поштою kapitanop66@gmail.com
.

четвер, 23 квітня 2020 р.

Для групи П 25 Урок 65

Тема. Особливості процесів регенерації організму людини. 
Перегляньте відеоурок з даної теми, зробіть нотатки в зошиті.
Перегляньте відео "Метод регенерації тканин", Яке ваше ставлення до проблем  в українській медицині стосовно нових методів лікування хворих?
Оформіть конспект уроку:
Тема.
Поняття і терміни.
Дайте письмові відповіді на запитання:
1. Дайте означення понять регенерація.
2. Опишіть особливості процесів регенерації організму людини.
Підготуйте за вибором (презентація, буклет, Google-презентація) повідомлення про проблеми трансплантації тканин та органів в Україні та світі, використовуючи додаткові літературні джерела та інтернет-ресурси.
Роботи надіслати на електронну пошту kapitanop66@gmail.com

Для групи П 25 Урок 64

Лабораторна робота. Вивчення етапів ембріогенезу.

Мета: ознайомитися з етапами ембріогенезу хордових; пояснити кількісні та якісні зміни під час ембріогенезу.
Обладнання та матеріали: мікроскоп, мікропрепарати «Поділ яйцеклітини», «Зародкові листки».
Перебіг роботи:
1. Дроблення. Розгляньте за допомогою мікроскопа мікропрепарат «Поділ яйцеклітини». 
Порівняйте побачене з рисунком етапів ембріогенезу.
Замалюйте запліднені яйцеклітини, що перебувають на різних стадіях дроблення.
2. Утворення зародкових листків. Розгляньте мікропрепарат «Зародкові листки». Замалюйте зародкові листки.

3. Поясніть кількісні та якісні зміни під час ембріогенезу.
4. Зробіть висновок.
Надіслати електронною поштою kapitanop66@gmail.com

Для групи Є 31 Економіка Урок 9.

Тема. Ринкове пропонування: зміст, функція і пропонування від ціни.
Крива індивідуального попиту.
Випишіть в зошит поняття і терміни з теми, складіть конспект.
Дата.
Тема.
1.Що таке пропозиція?
Побудуйте криву пропонування на батончики.

Ціна шоколадного
батончика (P), грн
Кількість шоколадних
батончиків, запропонованих
виробником (QS), шт.
2
3
3
6
4
8
5
10
6
12
2. Запишіть закон пропозиції.
3. Дайте визначення індивідуальної та ринкової пропозиції.
4. Крива ринкової пропозиції має вигляд прямої лінії та описується рівнянням:
QS = c + d · P.
5. Що таке нецінові чинники?
6. Випишіть види нецінових чинників:
- зміни в смаках і вподобаннях споживачів;
- зміни в кількості споживачів;
- зміни в доходах споживачів;
- зміни в наявності й цінах взаємопов’язаних товарів.
7. Наведіть можливі варіанти закінчення тверджень.
1) Якщо крива пропозиції комп’ютерів змістилася праворуч, то це відбулося внаслідок, наприклад, ... 2) Якщо крива пропозиції стаціонарного телефонного зв’язку змістилася ліворуч, то це відбулося внаслідок, наприклад, ... 3) Якщо крива пропозиції бензину не змінила свого положення, а обсяг пропозиції зменшився, то це відбулося внаслідок, наприклад, ... 4) Якщо крива пропозиції цукру не змінила свого положення, а обсяг пропозиції виріс, то це відбулося внаслідок, наприклад, ...
5. Покажіть на конкретних прикладах практичну важливість розрізнення понять «пропозиція» і «величина пропозиції».
Перешліть виконані завдання електронною поштою kapitanop66@gmail.com