вівторок, 31 березня 2020 р.

Для групи А 28 Урок 38

Тема. Аналізуюче схрещування. Менделівські ознаки людини.
Користуючись підручником (параграф 33, стор 133-134) занотуйте терміни та поняття з даної теми в зошиті, рис.146. Принцип проведення аналізуючого схрещування.
Підручник  https://history.vn.ua/pidruchniki/anderson-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/40.php   


Для групи П 35 Екологія Урок 11

Тема. Найважливіші баланси у сфері природокористування.
Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біопродукції
Опрацювати параграф 13 підручника Екологія 11 к.л. Л.П. Царик.
Перегляньте презентацію, дайте письмову відповідь на запитання:
1. Що називають біологічною продуктивністю?
2. Що є мірою біологічної продуктивності?

Для групи А 38 Урок 33

Тема. Популяція: її характеристики та структура. Популяційні хвилі. 
Гомеостаз популяцій.
Опрацюйте презентацію, зробіть нотатки в зошиті.
Перегляньте відео "Популяції".
Дайте відповіді на запитання в кінці параграфа 28 підручника  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас. стор.166-171.

Для групи Є 31 Біологія Урок 70

Тема. Особливості селекції рослин, тварин і мікроорганізмів. 
Біотехнологія. Генна і клітинна інженерія.
Перегляньте відео "ГМО", "Генна та клітинна інженерії", опрацюйте прецентацію, складіть таблицю в якій вказано в чому полягає подібність і відмінность генної та клітинної інженерії.
Опрацюйте параграф 18 підручника:  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, стор. 107-115. Запишіть в зошиті поняття і терміни, дайте відповіді на запитання у підручнику.

Для групи Є 31 Біологія Урок 69

Тема. Завдання та методи сучасної селекції.
Опрацюйте прецентацію, перевірте себе віповідаючи на запитання в кінці презентації.
Перегляньте відео "Чому мули не можуть мати потомства?" до пункту параграфа 17, стор. 102 "Які існують системи гібридизації?"
Опрацюйте параграф 17 підручника:  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, стор. 99-107. Запишіть в зошиті поняття і терміни, дайте відповіді на запитання у підручнику.

Для групи Є 31 Біологія Урок 68

Тема. Роль генотипу і факторів навколишнього середовища у формуванні фенотипу людини. Медична Генетика.
Опрацюйте параграф 16 підручника:  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, стор. 93-99. Запишіть в зошиті поняття і терміни, дайте відповіді на запитання у підручнику.
Перегляньте відео "Медична генетика".
 Опрацюйте презентацію, дайте відповіді на запитання в зошиті:
1. Яким чином генотип впливає на розвиток організму?
2. Які ознаки організму людини визначаються переважно її генотипом?
3. Які фактори зовнішнього середовища впливають на розвиток організму?
4. Яким чином фактори зовнішнього середовища впливають на розвиток організму?
5. Які ознаки організму людини визначаються переважно впливом факторів зовнішнього середовища?
6. Яким чином можна зменшити ризик негативного впливу генотипу й факторів зовнішнього середовища на розвиток організму?

понеділок, 30 березня 2020 р.

Для групи П 35 Біологія Урок 30

Тема. Біосфера та її межі. Роль організмів у біосфері.
Опрацюйте презентацію, відео "Жива речовина планети", дайте відповіді на запитання в зошиті:
1. З чого складається біосфера?
2. Хто розробив вчення про біосферу?
3. Що таке "жива речовина планети"?
Опрацюйте параграф 31 підручника  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас.
Випишіть поняття і терміни в зошит.

Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біопродукції - презентация онлайн

Для групи П 35 Біологя Урок 29

Тема. Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем.
Перегляньте відео, дайте письмову відповідь у зошиті на запитання:
1. Які взаємозв'язки  існують між популяціями?
Опрацюйте відео "Структура екосистеми", "Агроценози"запишіть в зошиті відповіді на запитання: 
1. З чого складається структура екосистеми? 
2. Чи потрібні агроценози, які руйнують природні екосистеми?
Опрацюйте параграф 30 підручника  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас.
Випишіть поняття і терміни в зошит.

Для групи П 25 Урок 56

Тема. Клітинний цикл. Мітоз.
Перегляньте відео "Мітоз", письмово дайте відповідь на запитання:
1. Яке біологічне значення мітозу?
Опрацюйте параграф 45 підручника стор. 183-184.
Опрацюйте відео, запишіть фази мітозу.

Для групи А 28 урок 37

Тема. Гібридологічний метод. Закономірності, відкриті Менделем.
Користуючись підручником (параграф 33) занотуйте терміни та поняття з даної теми в зошиті.
Підручник  https://history.vn.ua/pidruchniki/anderson-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/40.php     
Перегляньте відео, яке пояснює закони Г. Менделя, відео "Хто такий Мендель?" , "Третій закон Менделя"  , "Дигібридне схрещування"                                                                 

пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Для групи Є 31 Урок 67

Тема. Генетика людини.
Перегляньте відео "Генетика людини" ,
Опрацюйте параграф 15 підручника:  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, стор. 89-93.
Опрацюйте презентацію, Дайте відповідь на запитання: Для чого була створена наука генетика людини?
Запишіть в зошиті поняття і терміни, дайте відповіді на запитання у підручнику.

Для групи К 16 Урок 29

Тема. Способи реанімації. Способи штучного дихання. Непрямий масаж серця.
Перегляньте відео "Реанімаційні дії", зробіть висновки про необхідність і важливість знань надання І допомоги.
Опрацюйте параграф 6.8,  6.9 підручника. Зробіть конспект  з даної теми.
Підготуватися до заключного тематичного оцінювання з пройдених тем.
Оцінки за рік виставляються в диплом.

Для групи П 35 Економіка Урок 31

Тема. Механізми встановлення валютних курсів. Міжнародні організації валютного регулювання. Форми міжнародних грошей. Європейська валютна система.
Опрацюйте конспект уроку в зошиті.
Опрацюйте параграф 51 підручника Л. Крупська Економіка 11 кл.

четвер, 26 березня 2020 р.

Для групи К 16 Урок 28

Тема. Правила надання І допомоги при ураженні електричним струмом.
1. Опрацюйте параграф 6.7 стор. 215-217, законспектуйте тему в зошиті.
2. Перегляньте відео, зробіть нотатки:
1. Що є головним під час рятування потерпілого?
2. Які потрібно здійснити дії під час надання І допомоги потерпілому?
3. Назвіть ознаки по яких можна оцінити стан потерпілого.
4. Як правильно робити штучне дихання та непрямий масаж серця?

Для групи П 35 Економіка Урок 30

Тема. Сучасне світове господарство. Міжнародні економічні відносини.
Опрацюйте параграф 50 підручника Л. Крупська Економіка 11 кл.
Опрацювати презентацію, виписати тему, терміни та поняття. 
Виконати (за бажанням) тестове завдання в Гугл-формі за даною темою.

для групи П 25 Урок 55

Тема. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів.
1. Опрацюйте  параграф 44 підручника https://history.vn.ua/pidruchniki/anderson-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/55.php
2. Опрацюйте презентацію, зробіть нотатки в зошиті. Перегляньте відео Відео "Репродукція" Про що ви дізналися з цього перегляду?
3. Словникова робота.
Випишіть в зошит терміни і поняття: репродукція, реплікація, запліднення, зигота, кон’югація, ізогамія, оогамія, анізогамія, поліембріонія, партеногенез, педогенез, неотенія.
3. Дайте відповіді  на запитання в кінці підручника.

Для гупи П 25 Урок 54

Тематичне оцінювання. 
Пройти тест.

Для групи Є 21 Урок 28

Тема. Надходження в організм хімічних елементів і якість питної води: вплив на здоров'я людини.
Опрацювати презентацію до даної теми.

Домашнє завдання:
1. Словникова робота.  Виписати з підручника  у зошити терміни «Ендемічні захворювання»,  «Питна вода», «Якість води».
2. Опрацювати презентацію і додати терміни «Водний баланс», «Зневоднення», «Гіпергідратація».
3.Використовуючи підручник на ст.104 https://history.vn.ua/pidruchniki/anderson-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/30.php, таблиця 3. назвіть показники якісної води.
(ВОЗ – всесвітня організація здоров’я).
4. Дайте відповіді на запитання (усно):
1. Що таке питна вода?
2. Назвіть основні показники якісної питної води.
3. Яке значення якості питної води для підтримання здоров’я людини?
4. На конкретних прикладах обґрунтуйте зв'язок між кількістю елементів або речовин і порушеннями метаболізму.
5. Підготувати (за вибором) презентацію, буклет або Google-презентацію з даної теми.
Надіслати електронною поштою kapitanop66@gmail.com

середа, 25 березня 2020 р.

Для групи Є 31 Економіка Урок 1

Тема. Обмеженість ресурсів та безмежність потреб як основна проблема економіки. Роль економічної науки  у житті окремої людини і суспільства.
Опрацювати презентацію, виконати завдання (Слайд 17)
Опрацювати § 1, 2, 4 підручника Економіка 10 клас Л. Крупська.
Використовуючи посилання file:///C:/Users/Admin/Downloads/10-klas-ekonomika-krupska-2018.pdf  перейдіть до потрібних тем.

Для групи А 38 Урок 32

Тема. "Біологічні адаптивні ритми організмів"
Опрацювати тему підручника: П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, параграф 27, стор.162 -166.
Дати письмові відповіді в зошиті на запитання в кінці параграфу 1-6, виписати терміни які позначені жирним шрифтом.
Перегляньте презентацію, виконайте вправу - слайд 4.

Для групи А 38 Урок 31

Тема. "Живі організми як середовище життя"
Опрацювати параграф 26 "Грунт та живі організми як середовище життя" підручника:  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, зі сторінки 159 - з абзацу "Організми як середовище життя" по сторінку 161.
Перегляньте відео про організми-паразити 
Дати письмові відповіді в зошиті на запитання в кінці параграфу 3-7.
Підготувати за вибором: буклет, презентацію, малюнок (формат А4, фарбами).

Для групи А 28 Урок 36

Тема. Реалізація спадкової інформації: синтез білків і формування ознак.
Користуючись підручником (параграф 32) занотуйте терміни та поняття з даної теми в зошиті.

Для групи Є 31 Урок 66

Тема. Основні закономірності функціонування генів у еукаріотів.
Перегляньте презентацію, опрацюйте її.
Д/з: Дайте відповіді на запитання у зошиті:
1. Чим відрізняються між собою організації геному еукаріотів і прокаріотів? 
2. Для чого необхідне досконале вивчення проблем експресії тих чи інших генів у клітині?
Опрацюйте параграф 14 підручника:  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, стор. 84-89. Запишіть в зошиті поняття і терміни.

Для групи К 16 Урок 27

Тема. Надання І допомоги при знепритомненніц, шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.
Подивіться уважно відео  "Надання І допомоги при тепловому та сонячному ударах" , запам'яте дії, зробіть опис дій і знову перегляньте відео, чи все ви зробили правильно?
Надання І допомоги при знепритомненні. Перегляньте відео, запам'яте дії.
Надання І допомоги при відмороженні та переохолодженні. Перегляньте відео, запам'яте дії.
Опрацювати параграф 6.6 підручника Винокурова Л.Е. стор. 209 -215 в зошиті, законспектувати.
Творче завдання: за вибором - буклет, презентація, малюнок з даної теми.

вівторок, 24 березня 2020 р.

Для групи Є 31 Урок 65

Тема. Основні особливості геному вірусів і прокаріотів.
Опрацюйте параграф 13 підручника:  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, стор. 81- 84. Запишіть в зошиті поняття і терміни.

Для групи Є 21 Урок 27

Тема. Практична робота. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів і білків в організмі людини.
При виконанні практичної роботи використовуйте підручник https://history.vn.ua/pidruchniki/anderson-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/29.php
Виконайте практичну роботу, дайте відповіді, зробіть висновки.
Надіслати електронною поштою kapitanop66@gmail.com

Для учнів К 16 Урок 28

Тема.
Відео 

Для групи П 35 Екологія Урок 10

Тема. Вплив антропогенних чинників  на колообіги речовин, потоки енергії та інформації.
Опрацювати параграф 12 підручника Екологія 11 к.л. Л.П. Царик.
Перегляньте презентацію, подумайте як можна змінити екологічну ситуацію в своєму місті, селі, в Україні?
Відповідь оформити у вигляді презентації до 10 слайдів.

Для групи Є 31 урок 64

Тема. Причини мутацій. Закон гомологічних рядів спадковості.
Перегляньте відео "Види і причини мутацій".  Зробіть нотатки в зошиті.
Перегляньте відео "Закон гомологічних рядів спадковості". Зробіть нотатки в зошиті.
Опрацюйте параграф 12 підручника:  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, стор. 73- 78. Запишіть в зошиті поняття і терміни.
Тематичне оцінювання. Пройдіть тест.

понеділок, 23 березня 2020 р.

Для групи А 28 урок 35

Тема. Реалізація спадкової інформації: транскрипція та процесинг РНК.
Уважно перегляньте відео. Користуючись підручником (параграф 31) занотуйте терміни та поняття з даної теми в зошиті.
Підручник https://history.vn.ua/pidruchniki/anderson-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/38.php

Для групи П 35 Біологія Урок 28

Тема. Багатовидові угруповання організмів: біоценози, біогеоценози, екосистеми.
Перегляньте відео з теми, зробіть нотатки в зошиті.
Опрацюйте параграф 29 підручника  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас. Випишіть поняття і терміни в зошит.

Для групи П 35 Біологія Урок 27

Тема. Популяція: її характеристики та структура. Популяційні хвилі. Гомеостаз популяцій.
Перегляньте відео "Популяції".
Опрацюйте презентацію, зробіть нотатки в зошиті.
Дайте відповіді на запитання в кінці § 28 підручника  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас.

Для групи Є31 урок 63

Тема. Мутаційна мінливість.
Перегляньте презентацію, зробіть нотатки.
Опрацюйте параграф 11 підручника:  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, стор. 67- 78. Запишіть в зошиті поняття і терміни.

пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Для групи Є 31 урок 62

Тема. Модифікаційна мінливість - наслідок взаємодії генотипу та умов довкілля.
Уважно подивіться відео "Неспадкова мінливість". Зробіть нотатки в зошиті.
Опрацюйте параграф 10 підручника:  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, стор. 62-67. Запишіть в зошиті поняття і терміни. 

Для групи К 36 Урок 36

Тема. Мутаційна мінливість. Причини мутацій. Закон гомологічних рядів спадковості.
Перегляньте відео "Види і причини мутацій".  Перегляньте відео "Закон гомологічних рядів спадковості". Зробіть нотатки в зошиті.
Опрацюйте параграфи 11-12 підручника:  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, стор. 67- 78. Запишіть в зошиті поняття і терміни.
Тематичне оцінювання. Пройдіть тест.

Для групи К 36 Урок 35

Тема. Модифікаційна мінливість - наслідок взаємодії генотипу та умов довкілля.
Уважно подивіться відео "Неспадкова мінливість". Зробіть нотатки в зошиті.
Опрацюйте параграф 10 підручника:  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, стор. 62-67. Запишіть в зошиті поняття і терміни. 

Для групи П 35 Економіка Урок 29

Тема. Інструменти регулювання у соціальній сфері: перерозподіл доходів, соціальні пільги, допомоги, гарантії для громадян.
Опрацюйте параграфи 43, 48 підручника Л. Крупська Економіка 11 кл.
Опрацювати презентацію, виписати тему, терміни та поняття. 
Скласти (за бажанням) тестове завдання в Гугл-формі за даною темою.


четвер, 19 березня 2020 р.

Для групи А 38 урок 31

Тема. "Живі організми як середовище життя"
Опрацювати параграф 26 "Грунт та живі організми як середовище життя" підручника:  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, зі сторінки 159 - з абзацу "Організми як середовище життя" по сторінку 161.
Перегляньте відео про організми-паразити 
Дати письмові відповіді в зошиті на запитання в кінці параграфу 3-7.
Підготувати за вибором: буклет, презентацію, малюнок (формат А4, фарбами).

Для групи Є 21 урок 26

Тема. Раціональне харчування - основа нормального обміну речовин.
Опрацювати параграф 24 підручника https://history.vn.ua/pidruchniki/anderson-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/28.php у вигляді конспекту.

Підготуйте презентацію «Здоров’я та корисні продукти!», використовуючи інтернет-джерела.
Надіслати електронною поштою kapitanop66@gmail.com

Для групи П 25 урок 53

Практична робота. Правила складання родоводів.
Перегляньте відео, в якому використовують генеалогічний  метод.
Складіть в зошиті родовід використовуючи схему на стор. 174. Підручник https://history.vn.ua/pidruchniki/anderson-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/52.php
Наведіть аргументи щодо правильності твердження або спростуйте його.
Розвяжіть завдання 7 на стор.173.

Для групи П 25 урок 52

Практична робота. Розвязування типових генетичних задач.
Виконайте завдання 1-6 практичної роботи в зошиті. Підручник стор. 173.
https://history.vn.ua/pidruchniki/anderson-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/52.php

Для групи К 36 урок 34

Тема. Генотип як цілісна система. Цитоплазматична спадковість.
Опрацювати конспект, дати відповіді на запитання в кінці викладеного матеріалу. 

Для групи К 36 урок 33

Тема. Генетика статі. Успадкування зчеплене зі статтю. 
Д/з: переглянути презентацію і дати відповіді на питання в зошиті:
1.Від чого залежить стать майбутньої особини коловертки?
2. Про які захворювання, що повязані зі зчепленим успадкуванням ви дізналися?
3. Хто досліджував явище успадкування, зчепленого зі статтю?
Опрацювати § 8 стор. 46-52 підручника Балан П.Г. Біологія 11 кл.
Виписати в зошит терміни та поняття.
Записати алгоритм розв'язування задачі на стор. 52.

середа, 18 березня 2020 р.

Для групи П 25 урок 51

Тема. Медико-генетичне консультування. Генетичні маркери.
Опрацювати параграф 43 підручника зі стор. 171-172. https://history.vn.ua/pidruchniki/anderson-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/51.php у вигляді конспекту.
Підготуйте презентацію на тему: "Біомедицина" (10 слайдів)


Для групи А 28 урок 34

Тема. Передавання генетичної інформації з покоління в покоління.
Опрацювати параграф 30 підручника Андерсон О.А. Біологія і екологія, 10 кл.
https://history.vn.ua/pidruchniki/anderson-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/37.php
Записати в зошиті терміни, поняття.
Підготувати презентацію "Мейоз - спосіб передачі спадкової інформації"

Для групи А 38 Урок 30

Тема. Грунт як середовище життя. 
 Переглянь відео "Властивості грунту". та запиши властивості грунту в зошиті у вигляді таблиці:
 № з/п
 Склад грунту
Властивості ґрунту
Перегляньте відео , дайте відповідь на запитання:
1. Яке біологічне значення грунтових мешканців у грунтоутворенні?
Опрацювати параграф 26 "Грунт та живі організми як середовище життя" підручника:  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас,  сторінки 158 - 159.
Дайте відповіді на запитання:
2. Які багатовидові угруповання мешкають у грунтах?
3. На які групи (за способом існування і живлення) поділяються грунтові тварини?

Для групи Є 21 урок 25

Тема. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму.
Опрацювати параграф 23 підручника Андерсон О.А. Біологія і екологія, 10 кл.
https://history.vn.ua/pidruchniki/anderson-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/27.php
Опрацювати опорний конспект.
Скласти таблицю в зошиті: «Енергетичний обмін речовин»
Етапи обміну речовин
 Характеристика

Перегяньте відео "Що таке метаболізм?"

Для закріплення матеріалу (за вибором) підготуйте презентацію з теми "Процеси метаболізму рослинної клітини"на 10 слайдів або буклет.
Надіслати електронною поштою kapitanop66@gmail.com

Для групи К 16 урок 26

Тема. Перша допомога при ударах, пораненнях, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. 
           Припинення кровотечі з рани, носа, легенів, стравоходу.
Опрацювати параграфи 6.4, 6.5 підручника Винокурова Л.Е. стор. 197-209 в зошиті, законспектувати.
Перегляньте відео як правильно зупиняти кровотечу, перша допомога при переломахперша допомога при розтягненні, ударах.
Творче завдання: за вибором - буклет, презентація, малюнок з даної теми.

Для групи К 36 урок 32

Тема. Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості. 
Опрацювати тему підручника П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, параграф 7, стор. 41 -46, дати письмові відповіді на запитання в кінці параграфа.
Виписати основні положення хромосомної теорії спадковості в зошит.
Створити за вибором буклет або презентацію про видатного американського вченого-генетика Томаса Моргана.

вівторок, 17 березня 2020 р.

Для групи Є 31 урок 61

Тема. Генотип як цілісна система. Цитоплазматична спадковість.
Опрацювати конспект, дати відповіді на запитання в кінці викладеного матеріалу. 

Для групи К 36 урок 31

Тема. Закономірності спадковості встановлені Г. Менделем. статистичний характер законів спадковості та їхні цитологічні основи.
Перегляньте відео, яке допоможе вам зрозуміти закони спадковості встановлені Г. Менделем.
Другий закон Менделя.
Третій Закон Менделя.
Опрацюйте в зошиті  параграф 6 підручника Балан П.Г., Вервес Ю.Г. Біологія 11.кл. стор. 33-41.
Перегляньте відео , щоб зрозуміти як можна розв'язувати задачі з гентики.
Запишіть в зошиті задачу та алгоритм розв'язку задачі на моногибридне схрещування на стор.41. 
Перегляньте відео як розв'язувати задачі на дигібридне схрещування.

Для групи А 38 урок 29

Тема. Водне середовище життя.
Опрацюйте параграф 25 підручника Балан П.Г., Вервес Ю.Г. Біологія 11.кл. стор.155-158.
Відео "Водне середовище"
Зпишіть в зошиті: які організми, переглянуті у відео, відносяться до організмів:
- нектонних;
- бентос;
- планктон;
- нейстонних;
- перифітон.

Для групи П 35 Екологія урок 9

Тема. Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники.
Опрацювати параграф 12 підручника Екологія 11 кл. Л.П. Царик.
Перегляньте відео, зробіть записи в зошиті.
Творче завдання за вибором: презентація, буклет, малюнок з даної теми.

для групи А 38 урок 28

Тема. Наземно-повітряне середовище життя.
Опрацюйте параграф 25 підручника Балан П.Г., Вервес Ю.Г. Біологія 11.кл. стор. 151-155.
Дайте відповіді в зошиті на запитання:
1. Що таке середовище життя? 
2. Як світло впливає на живі організми?
3. Як впливає температура на стан живих організмів?
4. Що означає анабіоз?
5. Які види терморегуляції є у живих організмів?
6. Наскільки вологість впливає на регуляцію життєвих процесів живих організмів?
7. Який газовий склад повітря та як його зміна може впливати на стан живих організмів?
Складіть кросворд в зошиті з даної теми.

понеділок, 16 березня 2020 р.

Для групи Є 31 урок 60

Тема. Генетика статі. Успадкування зчеплене зі статтю. 
Д/з: переглянути презентацію і дати відповіді на питання в зошиті:
1. Від чого залежить стать майбутньої особини коловертки?
2. Про які захворювання, що повязані зі зчепленим успадкуванням ви дізналися?
3. Хто досліджував явище успадкування, зчепленого зі статтю?
Опрацювати § 8 стор. 46-52 П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас
Виписати в зошит терміни та поняття.
Записати алгоритм розв'язування задачі на стор. 52.

Для учнів групи П 35 Біологія урок 26


 Тема "Біологічні адаптивні ритми організмів"
Опрацювати тему підручника: П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, параграф 27, стор.162 -166.
Дати письмові відповіді в зошиті на запитання в кінці параграфу 1-6, виписати терміни які позначені жирним шрифтом.
Підготувати за вибором: буклет, презентацію, малюнок (формат А4, фарбами).

Для групи П 35 Біологія урок 25

Тема. "Живі організми як середовище життя"
Опрацювати параграф 26 "Грунт та живі організми як середовище життя" підручника:  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, зі сторінки 159 - з абзацу "Організми як середовище життя" по сторінку 161.
Перегляньте відео про організми-паразити 
Дати письмові відповіді в зошиті на запитання в кінці параграфу 3-7.
Підготувати за вибором: буклет, презентацію, малюнок (формат А4, фарбами).


Для групи П 35 Економіка урок 27

Тема. Інструменти фінансового регулювання: податки, видатки уряду та державний бюджет.                         
Перегляньте презентацію, дайте відповіді на запитання в зошиті.

Опрацювати § 40,41,42 підручника Економіка 11 клас Л. Крупська

для групи П35 Економіка урок 28

Тема. Інструменти грошового регулювання: емісія грошей, режим формування валютного курсу.
Опрацюйте параграф 45, 46, 47 підручника Л. Крупська Економіка 11 кл.
Опрацювати презентацію, виписати тему, терміни та поняття. 
Скласти (за бажанням) тестове завдання в Гугл-формі за даною темою.

пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Для групи А 38 урок 27

Тема. Екологічні фактори та їхня класифікація. Закономірності дії екологічних факторів.
Опрацювати опорний конспект з теми, виписати в зошит терміни і поняття.
Перегляньте відео "Чинники середовища", відео "Екологічні фактори", занотуйте схеми.
Домашнє завдання: параграф 24 стор. 145-150 підручника  П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас.
Дати відповіді на запитання  в зошиті.
1) Які зміни екологічних факторів називають періодичними, а які — спрямованими?
2) Що таке адаптації і як вони виробляються?
3) Сформулюйте правило екологічної індивідуальності.
4) Дайте визначення закону оптимуму.
5) Опишіть явище взаємодії екологічних факторів.


Для групи К 36 урок 29

Тема: Будова статевих клітин. Гаметогенез.
Перегляньте відео "Запліднення яйцеклітини", презентацію до теми, зробіть малюнки сперматозоїда та яйцеклітини тварин і курки в зошиті.
Домашнє завдання:
1. Опрацювати § 3, стор. 12-18 підручника Балан П.Г. Вервес Ю.Г. Біологія 11 кл.
2. Виписати в зошит поняття і терміни.

Для групи П 35 Економіка урок 26

Тема: Державне регулювання економіки 

Опрацюйте опорний конспект, зробіть нотатки в зошиті
Пройдіть тест
Дайте відповіді на запитання економічного  диктанту в зошиті. 
Економічний диктант
Чи правильні нижченаведені твердження:
1. Чи має вади ринкова економіка?
2. Чи є загрозою економічній безпеці країни зростання дефіциту бюджету?
3. Чи зростає з розвитком суспільства схильність до заощаджень?
4. Чи існує межа ефективності державного регулювання економіки?
5. Чи має ціну державне регулювання економіки?
6. Чи є зростання диференціації доходів населення України
загрозою для її економічної безпеки?
Опрацювати § 36,37, підручник Крупська Л.П.
Економіка: підручн. для 11 кл.

Для групи Є 31 урок 59


Тема: "Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості".
Опрацювати тему підручника П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас, параграф 7, стор. 41-46, дати письмові відповіді на запитання в кінці параграфа.
Виписати основні положення хромосомної теорії спадковості в зошит.
Перегляньте відео, яке допоможе вам засвоїти новий матеріал.
Створити за вибором буклет або презентацію про видатного американського вченого-генетика Томаса Моргана.

Для групи К 46 Економіка урок 34.

Тема. Основні загрози глобалізації: втрата керованості національних економік, панування міжнародних монополій. Способи протидії загрозам глобалізації.
Опрацюйте презентацію "Загрози глобалізації", випишіть поняття і терміни.
Опрацюйте параграф 52 підручника Економіка 11 кл. Л. Крупська.
Підготуйтеся до тематичного оцінювання.

Для групи К 36 урок 30

Тема. Генетика. Методи генетичних досліджень.
Перегляньте відео . Опрацюйте конспект уроку, зробіть конспект.
Перегляньте відео "Що таке ген?".
Опрацювати параграф 4,5 підручника Балан П.Г., Вервес Ю.Г. Біологія 11кл. стор. 27-32, зробити конспект.

Для групи К 46 Економіка Урок 35

Тематичне оцінювання. Підсумкова робота.
Пройдіть тест.

четвер, 12 березня 2020 р.

Для групи П 25 урок 50

Тема. Медична генетика.
Опрацювавти тему в підручнику § 43 ст. 167-169
https://history.vn.ua/pidruchniki/anderson-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/51.php склавши конспект.
Переглянути відео 

Для групи К 46 Економіка Урок 32

Тема. Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та іноземне інвестування. Платіжний баланс країни.
Опрацюйте презентацію, зробіть конспект уроку в зошиті.
Опрацюйте параграф 51 підручника Л. Крупська Економіка 11 кл. стор. 193-196,
параграфи 60-62.

Для групи А 38 Урок 26 Тематичне оцінювання

Тематичне оцінювання за темою: "Індивідуальний розвиток організмів"
Пройдіть тест.

Для групи К 46 Економіка Урок 33

Тема. Зміст глобалізації та її основні причини.
Опрацюйте презентацію з даної теми, випишіть поняття і терміни.
Опрацюйте параграф 52 підручника Економіка 11 кл. Л. Крупська.
Підготуйтеся до тематичного оцінювання.

Для групи П 25 Біологія урок 49

Тема. Еволюція геному людини.
Опрацювати параграф 42, стор. 165 -166, підручника О.А. Андерсон Біологія і екологія, 10 кл.
https://history.vn.ua/pidruchniki/anderson-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/50.php
Запишіть в зошиті означення понять: геном, біоінформатика.
Дайте письмову відповідь на запитання:
1. В чому полягають відмінності між сучасною людиною та шимпанзе? Відповідь обгрунтуйте.
Перегляньте відео  яке допоможе дізнатися про генетичні особливості людини та мавпи
Опрацювати презентацію "Еволюція геному людини."
Д/з: створити презентацію з 8 слайдів на тему: «Генетика та міграції людства».
Для тих у кого немає такої можливості, підготувати тестове завдання з 12 питань по темі «Еволюція геному людини» з підручника (стор. 165-166) в електронному вигляді і надіслати електронною поштою kapitanop66@gmail.com