понеділок, 18 травня 2020 р.

Для групи Є 31 Економіка Урок 16

Тема. Підприємницька діяльність. Функції підприємця. Доход і ризик у підприємництві.
            1. Дайте визначення поняття «підприємництво».
У Господарському кодексі України зазначається, що «підприємницька діяльність (підприємництво) — це систематична, на власний ризик діяльність по виробництву товарів, послуг із метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими в порядку, встановленому законодавством».

Підприємницька діяльність — це інноваційна діяльність. Підприємці постачають на ринок нові товари або послуги, відкривають нові ресурси (або використовують старі на новий лад), сприяють розвитку нових технологій, створюють нові ринки, реорганізують існуючі підприємства. Таким чином, підприємець виконує чотири функції, властиві саме цьому виду діяльності: ресурсну, управлінську, інноваційну та ризикову.
2. Випишіть в зошит чотири функції підприємця.(Використовуйте підручник)
3. Які якості властиві сучасному підприємцю?
Підприємці — це люди, що живуть за принципом: «Можеш — зроби». Психологи стверджують, що підприємці готові взяти на себе відповідальність за допущені помилки, так само, як і винагороду за досягнені успіхи. Вони ніколи не ставляться до невдачі як до фіналу, а лише як до набутого досвіду, на якому ґрунтуватиметься подальший успіх.
Багато людей вважають, що єдиною метою підприємця є отримання прибутку, але це не так. Відомий американський економіст Йозеф Шумпетер (1883—1950) стверджував, що підприємець — це людина особливого складу. На його думку, прибуток для нього є лише символом успіху, а найголовніше — стати на незвіданий шлях, далекий від усталених рішень.
Практична мета підприємництва — отримання не просто прибутку, а прибутку особливого роду — підприємницького доходу.
Підприємницький дохід — це частина прибутку від підприємницької діяльності, яку одержують самі підприємці. Важливо пам’ятати, що це свого роду плата за реалізацію унікальних людських здібностей, здатність підприємця найефективніше поєднати сучасні чинники виробництва, спонукати до ефективної діяльності колектив працівників та розвивати виробництво на ризиковій, інноваційній основі. 
Отримання доходу у підприємництві завжди супроводжується ризиком. 
Що ж слід розуміти під сутністю ризику в бізнесі? 
Ризик — це небезпека втрати повністю або частково ресурсів або доходу. Зокрема, підприємницький ризик проявляється через невизначеність в отриманні майбутнього доходу від основної діяльності, тобто прибутку. 
Ризик безпосередньо пов’язаний із витратами. 
Види витрат від ризику класифікують таким чином: 
1) матеріальні — витрати матеріальних об’єктів у натуральному виразі (устаткування, матеріалів, палива, енергії, продукції); 
2) фінансові — пряма грошова шкода (штрафи, додаткові податки, витрати цінних паперів, грошових коштів); 
3) витрати часу (невчасний вихід на ринок, збільшення тривалості виробничого циклу та ін.); 
4) особливі — нанесення шкоди здоров’ю і життю людей, природному середовищу, престижу фірми тощо. 
На практиці часто ризики стають причиною банкрутства підприємств. За практикою, 70-80 % нових підприємств припиняють діяльність наприкінці другого року існування.

 Творчі завдання:
         Використовуючи інтернет-ресурси, знайди і прочитай короткі історії успішного бізнесу. Визнач, що спонукало цих людей створити свій успішний бізнес. Подумай, чи важливий вік засновника успішного бізнесу.
Творче завдання оформіть у вигляді презентації.
Надішліть виконані завдання електронною поштою kapitanop66@gmail.com
Підготуватися до Підсумкового заняття, повторити попередній матеріал.Немає коментарів:

Дописати коментар